Förutom löneökningen har Seko fått en höjning av minimilönerna för yrkesarbetare. En stor framgång, anser Sekos ordförande Janne Rudén. En yrkesarbetare med fem års erfarenhet får 23 131 kronor år 2011.
– Minimilönerna är viktiga, inte minst mot bakgrund av Lavaldomen, som utgår ifrån att det ska finnas minimilöner. Nu får vi draghjälp på andra områden, säger han.
Det blev inga individgarantier i avtalet. Något som EFA:s förhandlingschef Ulrika Egerlid-Schotte framhåller som det mest positiva för arbetsgivarna.
– Nu kan företagen arbeta på allvar med den individuella lönesättningen, säger hon.
Enligt Janne Rudén är det ingen fara med individgarantin.
– Vi klarar hem löneökningar till alla utan den, säger han.
Avtalet ger också en lösning på frågan om inhyrning av personal. Det är samma modell som Elektrikerförbundet avtalat om. Överenskommelsen innebär i korthet att arbetsgivaren ska förhandla med facket när det är aktuellt att hyra in personal mer än åtta veckor och det samtidigt finns tidigare anställda med företrädesrätt.
Lönerevision blir den 1 maj 2010 och 1 april 2011.