-Vi har fem medlemmar som varit avstängda i tio dagar, steget före utförsäkring. Nästa gång vi får ett meddelande från arbetsförmedlingen riskerar de att stängas av. Den risken löper de under hela ersättningsperioden, säger Karin Winberg Augst försäkringsansvarig på Sekos a-kassa.

Under 2014 har Sekos a-kassa fått in 3823 ärenden från arbetsförmedlingen. Endast hälften av dem hade ersättning. Resten avskrevs.

Från och med april månad har Arbetsförmedlingen ett nytt system för att sköta aktivitetsrapporteringen och a-kassorna räknar med att antalet onödiga ärenden därmed ska minska kraftigt.

-Handläggarna har fått lägga alldeles för mycket tid på att utreda personer som inte är aktuella hos oss. De vill istället arbeta med att få ut ersättning till de arbetslösa, säger Karin Winberg Augst.

Alla arbetslösa, utom personer som deltar i Arbetsförmedlingens program, ska sedan 1 september 2013 lämna en aktivitetsrapport till förmedlingen varje månad. Den som inte fyller i rapporten anmäls till a-kassan och riskerar olika former av sanktioner. Efter flera missar kan individen helt stängas av från ersättning.

Arbetslöshetskassorna har fått många meddelanden från Arbetsförmedlingen på personer som inte är medlemmar i kassan eller som av andra skäl inte är aktuella för a-kasseersättning.