I Arbetsmiljöverkets rapport, ”Arbetsorsakade besvär 2014”, framgår att närmare var fjärde sysselsatt person (24 procent) har någon typ av besvär som har med jobbet att göra. Jämfört med 2012 års undersökning är det en betydande ökning, framförallt bland kvinnor. Den nedåtgående trend som pågått under många år är därmed bruten.

Rapporten visar också och att andra besvär än fysiska, exempelvis stress och dåliga relationer i arbetet, ökar mest.

– Resultatet ligger i linje med vad vi har sett i flera andra av våra undersökningar, alltså att allt fler mår dåligt av jobbet, i synnerhet av psykosociala orsaker och att kvinnor drabbas allra värst. Det är givetvis mycket oroande, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistikenhet.

Den vanligaste orsaken till besvär är stress eller andra psykiska påfrestningar. Det gäller såväl kvinnor som män. Det har skett en betydande ökning sedan 2012, och det är bland kvinnorna som denna typ av besvär ökar mest (från drygt 10 procent 2012 till 15 procent 2014).

Näst vanligast är besvär som beror på påfrestande arbetsställningar. Omkring 8 procent av kvinnorna och 6 procent av männen uppgav sig ha besvär på grund av detta.

När det gäller Sekos branscher så utmärker sig anläggningsarbetare som särskilt drabbade. Där är det var tredje (32 procent) som uppger att de haft arbetsrelaterade besvär det senaste året, vilket är den näst högsta siffran bland alla yrken. Bara svetsare/ gasskärare är värre drabbade.

– Den siffran stämmer nog, men jag trodde inte vi stack ut så mycket. Det används mycket vibrationsverktyg och förekommer många tunga lyft i vår bransch, säger Karl-Johan Andersson, huvudskyddsombud och förhandlingsansvarig för Seko på NCC.

Han menar att alla de stora företagen i branschen satsar mycket på arbetsmiljöarbetet centralt. Men när man kommer ut på arbetsplatserna följer inte alla reglerna.

– Det som behövs är utbildning, utbildning och utbildning. Du vet, det finns vibrationsverktyg som man bara får använda ett par minuter i taget, men som en del står med mycket längre. Det sliter ju såklart, säger Karl-Johan Andersson.

Andra Seko-yrken som sticker ut är behandlingsassistenter och brevbärare där 28 respektive 26 procent uppger att de haft arbetsrelaterade besvär det senaste året.

I undersökningen har omkring 16 000 sysselsatta personer i åldern 16-64 år som svarat på frågor om sin arbetsrelaterade hälsa via telefonintervjuer. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB), som genomfört undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket.