Det anser Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har på uppdrag av 6F-förbunden utrett vad som krävs för att minska eller helt få bort löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom LO. LO:s mål är att skillnaderna ska halveras fram till 2028.

Markus Kallifatides lanserar tre förslag, som alla har ett tioårsperspektiv.

Tre modeller

För det första att fortsätta på den inslagna vägen att förhandla fram ett krontalspåslag för de som tjänar under ett visst belopp och procentpåslag för resten. Kallifatides har valt 28 000 kronor för att få med undersköterskor.

Det andra förslaget bygger på något som han kallar avtrappat kronpåslag till alla, med mest till dem med lägst lön. Alla flyttas upp allteftersom och får ett mindre påslag ju högre upp i lönetrappan de kommer. Eftersom kvinnodominerade branscher har lägre löner än mansdominerade så får det effekt på jämställdheten.

Den tredje modellen innebär att ett antal utpekade yrken får en högre procentuellt höjning än andra grupper. Markus Kallifatides har valt ur 16 yrken, varav de flesta finns inom vård och omsorg, men här finns även städare och restaurang- och köksbiträden.

”Intressanta förslag”

Kallifatides rapport är en del av 6F-förbundens lönebildningsutredning och Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint säger att han tycker att förslagen är intressanta och han betraktar dem som realistiska. Däremot vill han inte förorda något av dem.¨

Kriminalvårdaren: Viktigt för samhället att vi får bättre löner

Nyhet

 

Han konstaterar att det kommer att krävas stora förändringar i lönebildningen för att nå LO:s mål och ännu större för att helt utplåna löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

–Vi måste helt klart göra betydligt mer än vi gjort hittills. De små steg vi tagit i de senaste avtalsrörelserna räcker inte. Markus Kallifatides rapport visar vilka utmaningar vi står inför, säger Mats Ekeklint

Han pekar på en utmaning och det är det stora motstånd som finns hos arbetsgivarna mot jämställdhetssatsningar. Senast 2017 när LO krävde kronpåslag för alla som tjänade under 24 000 kronor.

–Då fick vi lägga sex varsel om konflikt i förhandlingarna med Almega, säger han. Det säger en del om motståndet.