Hawk2 är Postnords effektiviseringsprojekt av produktionen och grundbemanningen inom brevverksamheten som inleddes i februari.

I slutet av juni var arbetet klart. Då stod det klart att knappt 1 200 tjänster försvinner. Ett hundratal av dessa handlar om uppsägningar, resten är pensionsavgångar och medarbetare som själva valt att sluta av olika skäl, förklarar Mathias Krümmel, chef för produktion i Postnord.

– När vi drog igång Hawk2 infördes anställningsstopp. Det har gjort att vi kunnat bromsa oss ner till den här strukturen av bemanning. När folk har sagt upp sig så har vi alltså inte nyanställt.

Alla anställda som berörs av neddragningarna har ännu inte lämnat företaget, vilket beror på kontrakt, avtal och olika uppsägningstider.

Enligt Mathias Krümmel har Hawk2 inneburit att vissa brevbärarkontor bemannats upp.

– Men på många andra kontor blir det färre anställda. Vi har tittat på hur verkligheten faktiskt ser ut på varje kontor och konsekvensen av en minskning, istället för att skära ner tio procent på varje arbetsställe.

”Förskonade”

Han vill inte gå in på några exakta besparingsbelopp. Men i en tidigare intervju med Sekotidningen nämndes 500-800 miljoner kronor.

– Men då pratar vi inte enbart personalneddragningar. Det handlar också om att vi har effektiviserat arbetssätt, och till exempel valt att ta tillbaka en del outsorcade turer i egen regi. Det är en palett av åtgärder som summerat upp till beloppet, säger Mathias Krümmel.

Seko Posten, var förberedda på uppsägningar om flera hundra, berättar Patrick Theodorsson.

– Det blev inte så många som vi  befarade. Sen finns det naturligtvis några undantag. Det har sagts upp en del, framför allt på brevterminalerna i Göteborg och Årsta, söder om Stockholm. Övriga arbetsplatser i landet har blivit förskonade från direkta uppsägningar då mycket har löst sig genom naturliga avgångar.

Hur har anställda reagerat på Hawk2?

– Fackliga företrädare runt om i hela landet har lagt ner mycket tid och arbete för att säkerställa att förändringen skulle bli den bästa möjliga för våra medlemmar. Uppsägningarna blev inte så omfattande, därför har de flesta medlemmar inte märkt någon större skillnad mellan Hawk 2 och de rationaliseringar som gjorts tidigare år.

”Ovisst just nu”

Patrick Theodorsson menar att de flesta anställda på Postnord har förståelse för att de minskade brevvolymerna leder till att antalet anställda blir färre.

– Men det finns mycket som är ovisst just nu, exempelvis vad som händer om brevvolymerna fortsätter att sjunka kraftigt. Det kommer så klart att påverka antalet anställda inom brevverksamheten framöver. Det är något som det pratas om en hel del bland medlemmarna. 

Seko Postens fackliga utgångspunkt, enligt Patrick Theodorsson, är att säkerställa en god arbetsmiljö och heltidsanställningar så långt det är möjligt för de som blir kvar i företaget, samt att  Postnord tillämpar en schysst omställning för de som tvingas lämna.

– Vi har framför allt fokuserat på att informera medlemmar och fackliga företrädare om hur de ska förhålla sig till Lagen om anställningsskydd, LAS, och det avtal gällande personalomställning som finns inom Postnord. Det har vi gjort för att säkerställa att allt ska gå till på rätt sätt.