Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner på 1300 arbetsplatser där man tittat på kunskaper och kompetens hos arbetsgivare och chefer som ska vara drivande i arbetsmiljöarbetet på företaget. Inspektionerna har också undersökt om de anställda har kunskaper om riskerna i arbetet och hur man undviker att skada sig.
   Och resultatet är nedslående. Över hälften, 53 procent av de besökta arbetsplatserna, fick krav att rätta till sina brister.
   – Resultatet visar hur viktigt det är att vi genomför inspektioner. Många vill komma igång och göra rätt. Mötet med vår inspektör tvingar dem att ta steget. De inser att det finns bara fördelar med en bra arbetsmiljö, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar.
   En femtedel av de besökta företagen fanns inom byggbranschen och merparten av dem fick underkänt.
   De 1300 inspektionerna riktade sig mot små och medelstora arbetsplatser som inte tidigare besökts i nästan alla branscher. Två tredjedelar av besöken gjordes på arbetsplatser med 10-20 anställda.