Gert Frost skriver vidare att DSB Sverige sedan 2010 har planerat att ta över det säkerhetsmässiga ansvaret för Öresundstågen, det vill innan DSB First fick ekonomiska problem. 2010 tog DSB Sverige över tillståndet/licensen för all DSB-trafik i Sverige.
Genom att överföra all trafik på ett tillstånd/en licens räknar DSB Sverige med att spara 300 000 kronor när Transportstyrelsen nästa år börjar avgiftsbelägga sin verksamhet.
Företaget kör regionaltrafik i Västsverige, Småland och Uppland, samt Roslagsbanan.
Det säkerhetsmässiga ansvaret för Öresundstrafiken togs över den 12 juni från DSB First och har ingen påverkan på personal eller passagerare, enligt Gert Frost.
– Personalen är fortsatt anställd av DSB First och det är DSB First som sköter den operativa trafiken.