Förbudet lades i mitten av september sedan en resenär tog stryptag på och var nära att kasta av en tågvärd.
DSB First anser att dubbelbemanningen blir för dyr och omfattande, att tågvärdarna inte är ensamma eftersom det finns både lokförare och resenärer på tågen samt att statistik visar att det förekommer mest hot och våld på dagtid.
Jonas Pincini är klubbordförande för Seko på Öresundstågen. Han säger att Arbetsmiljöverket klart slagit fast att ensamarbete bedrivs på tågen.
Enligt Arbetsmiljöverket är ensamarbete när en anställd är fysiskt ensam i en lokal och han eller hon inte kan påkalla omedelbar hjälp av en kollega. Kunder eller klienter räknas inte. Samtidigt är varje beslut som Arbetsmiljöverket fattar om ensamarbete unikt för den enskilda arbetsplatsen.