– Vi ser mycket allvarligt på det som har skett och vi kommer att tillsammans med facket arbeta för att ta fram lösningar så det inte ska behöva ske igen, säger Lars Nordahl, direktör för Öresundstågtrafiken på Dsb First.
Hur kommer ni hantera förbudet mot ensamarbete?
   – Det flesta tågen består av två tågsätt och då är det redan två tågvärdar ombord. Då får de visera biljetterna tillsammans.
Hur gör ni när det bara är ett tågsätt?
   – Då får tågvärden inte visera biljetter på den avgången tills vidare.
Kommer det här innebära några ökade kostnader för er?
   – Det här är inte en ekonomisk fråga. Det har skett en mycket tragisk händelse där en av våra medarbetare utsatts för våld. Det kan man inte göra till en issue om ekonomi.
Seko har en längre tid krävt dubbelbemanning på vissa avgångar. Varför har ni inte gått med på det?
   – Vi har inte kunnat se ett tydligt mönster för vilka avgångar som varit särskilt drabbade. Därför har det varit svårt att dra några slutsatser.
Men Seko har ju visat upp statistik på alla våldsamma händelser och specificerat vilka avgångar det gäller. Har ni inte sett mönstret där?
   – Nej. Dessutom är det inte säkert att dubbelbemanning är hela lösningen. Vi incidenten senast var det ju två tågvärdar men det hände ändå.
Vad tror du hade hänt om hon varit ensam och inte fått hjälp från sin kollega?
   – Det kan man bara spekulera om.