Nedläggningen i Karlskrona kommer tidigare än planerat och det är oklart om det blir någon ersättningsanstalt, som var tanken från början.
Hyresavtalet I Karlskrona löper ut 2012 och anstalten, som är byggd på 1800-talet, skulle avvecklas senast 2016.
– Det här är förmodligen början på de planer som funnits sedan hösten 2009 då det stod klart att Kriminalvården inte får tillräckligt med pengar för att klara investeringar i nya anstalter och häkten, säger Christer Henriksson, central facklig samordnare för Seko.
Enligt Kriminalvården saknas 600 miljoner kronor i årets budget och generaldirektör Lars Nylén pekade tidigt ut ett antal projekt som måste stoppas om regeringen inte skjuter till mer pengar. I väntan på slutgiltigt besked från regeringen låg planerna länge på is. Seko har bland annat uppvaktat justitieminister Beatrice Ask för att få loss mer pengar, men utan resultat.
Seko har gjort bedömningen att 500 platser och lika många jobb riskerar att försvinna om Kriminalvårdens besparingsplan sätts i verket.
– Det är klart att många är oroade på de platser som tidigare pekats ut, som exempelvis Kalmar och Mariestad, säger Christer Henriksson.
Seko delar Kriminalvårdens uppfattning att anstalter som är byggda på 1800-talet, som i Karlskrona, bör ersättas med nya.
–Det är inte någon värdig miljö att bedriva kriminalvård i, säger Christer Henriksson.