Det skriver Rättsskyddet i ett pressmaterial.

Det handlar i huvudsak om livräntor för arbetsskador, men också skadestånd för att arbetsgivare brutit mot arbetsrättsregler samt tvister med försäkringsbolag.

2014 drog fackets jurister in 33 miljoner till Sekos medlemmar.

Totalt fick LO-medlemmar 190 miljoner kronor

Det är den enskilde själv som måste anmäla sin arbetsskada och ansöka om livränta för att få den. Men för att Rättsskyddet ska driva ett ärende i domstol krävs att medlemmarna får rättshjälp av sin fackförbund.