– Domen berör hela branschen. Den ger nu en rad drabbade familjer möjligheten till ekonomiskt stöd, och visar att vår arbetsmiljö måste tas på större allvar.

Det säger Frédéric Mau, ombud för vägarbetarna inom det franska facket CGT, det största facket för vägarbetarna, och själv anställd av Eurovia, som ingår i Vincigruppen.

Även om problemet är generellt har historien sitt avstamp i ett konkret fall hos Eurovia.

En av företagets före detta anställda, Fransisco José Serrano Andrade, hade lagt asfalt på vägarna i Alperna i 20 år. 2008 avled han i hudcancer, 56 år gammal.

För två år sedan fick hans familj sjukdomen klassad som arbetsskada i första instans.

Eurovia överklagade, men nu har appellationsdomstolen bekräftat domen.

Arbetsgivaren har begått ett ”oförlåtligt fel” och ska betala 200 000 euro i skadestånd till Fransiscos efterlevande. Man hade inte gett honom tillräcklig säkerhetsutrustning, och företagsläkaren hade långt tidigare bedömt att spridningsarbetet var olämpligt för honom.

Arbetsgivaren fortsätter att hävda att Franciscos hudcancer förorsakades av solen.

Men både Frédéric Mau och familjens advokat säger att domen är entydig, och ger belägg för asfaltens farlighet. 

– Vägbeläggningar är en soppa av allehanda dåligt kontrollerade slaggprodukter.

Vägarbetarnas hälsa följs upp dåligt. Det handlar om en lågmäld grupp, säger advokaten Jean-Jacques Rinck.

Frédéric Mau säger att det räcker att se sig omkring i bekantskapskretsen för att konstatera att vägarbetarna har en ovanligt låg medelålder.

– Domen är ett argument för att politikerna ingriper och satsar mer resurser på forskning om vår arbetsmiljö.

Asfaltens farlighet är sedan decennier föremål för en diskussion mellan experter.

Sedan tjäran förbjöds i vägbeläggningar anses riskerna ha minskat.  

Men franska experter manar till stor vaksamhet. Förra året deklarerade IARC, det internationella cancerforskningscentrumet, att asfaltångor ”eventuellt kan vara cancerogena” för människor.

Eurovia har ännu inte meddelat om domen kommer att överklagas till Högsta Domstolen i Frankrike.

(I morgon tisdag återkommer vi med svenska kommentarer till domen.)