Seko ansåg att häktet bröt mot jämställdhetslagen när det sommaren 2008 infördes en lokal regel om att det måste delta minst en man när de intagna var ute på promenadgården.
– Det är en viktig princip och därför viktigt att vinna, säger ombudsman Bengt-Erik Falck, som förhandlat för Seko,