Ska ett socialt protokoll införas i EU:s grundlag?

Vänsterpartiet:

Ja, Vänsterpartiet har haft det kravet sedan länge.  I dagens EU är arbetsrätt och kollektivavtal underordnade EU-rätten. Storföretagens frihet går före fackliga rättigheter.  Så kan det inte fortsätta, därför krävs ett socialt protokoll som säkrar de fackliga rättigheterna.

Socialdemokraterna:

Ja, i samband med nästa större fördragsändring så kommer vi Socialdemokrater att ställa detta krav som villkor.

Miljöpartiet:

Ja.

Folkpartiet:

Nej, vi vill inte ändra i EU:s fördrag. En fördragsändring är en lång och komplicerad process där andra länder kommer att väcka andra frågor. Detta riskerar att leda till förändringar som inte ligger i Sveriges och svenska arbetstagares intresse.

Centerpartiet:

Nej, den fördragsändring som krävs för ett socialt protokoll riskerar att underminera den svenska modellen.

Moderaterna:

Vi har en väl fungerande arbetsmarknadsmodell i Sverige som vi värnar och EU-samarbetet bygger på en tydlig social grund. Att tillfoga ett socialt protokoll skulle innebära en överföring av mer beslutsbefogenheter till EU vad gäller arbetsmarknadspolitiken och därför något som vi är emot.

Kristdemokraterna:

Nej. Ambitionerna att tillföra ett socialt protokoll till fördraget riskerar leda till en situation där den svenska modellen äventyras.

Piratpartiet:

Vi vill se ett helt nytt grundfördrag för EU. Det är enda sättet att komma till rätta med det demokratiska underskottet. Ett nytt fördrag ska först antas i en folkomröstning i hela EU, och därefter får varje land bestämma om de vill vara med i det nya. Om vi först kan bli eniga om processen blir det rätt grund för att diskutera innehållet, som till exempel om det ska vara ett socialt protokoll och vad det i så fall ska innehålla. I dagsläget har Piratpartiet ingen ståndpunkt i den frågan.