Bakgrunden är det varsel om uppsägningar och återanställning på deltid som Veolia lagt för personalen på Öresundståg. Drygt 250 anställda är varslade på samtliga orter. Kristianstad läggs ner helt som åkstation.

Veolia vill ersätta heltider med deltidsanställningar på ett sätt som, om det går igenom, förändrar hela spårbranschen, enligt Seko. Två tredjedelar av tågvärdarna och hälften av lokförarna ska enligt Veolias varsel arbeta vidare på deltid.

-Vi känner inte till någon motsvarighet. Inget annat företag har presenterat en så brutal deltidsorganisation. Om den blir verklighet får vi en helt ny situation i branschen, med många deltider. Fler företag kommer sannolikt att gå samma väg, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

Han konstaterar också att Almega inte är intresserade av att begränsa visstids och deltidsanställningarna i nuläget.

En orsak till Veolias agerande är, enligt Seko, upphandlingssystemet som driver fram låga priser. Veolia vann i december rätten att köra Öresundstrafiken med ett, av allt att döma, för lågt anbud.

-Politikerna har ett ansvar, men det är inte de som tvingar Veolia till detta, säger Valle Karlsson.

Seko mötte i dag Almega på ett inplanerat möte som skulle handla om resultatet av arbetet i de partsgemensamma arbetsgrupper som tillsattes i somras och som var ett resultat av det nya centrala avtalet.

-Vi sa dock att det kommit upp en fråga som vi prioriterar högre och som måste lösas om vi inte ska säga upp avtalet, säger Valle Karlsson.  Det är frågan om att begränsa visstids- och deltidsanställningarna i branschen.

Den 19 mars möts parterna igen och då ska Seko lägga fram ett förslag på avtalstext. Exakt hur det kommer att se ut vet inte Valle Karlsson idag. Först ska avtalsdelegationen kallas in, vilket sker på måndag.

Parallellt med att de centrala parterna möts pågår lokala förhandlingar mellan facken (Seko, ST och TJ) och Veolia. Facken överväger att ta in arbetstagarkonsult och har nästa planerade förhandling den 20 mars.

Samtidigt som förhandlingar pågår lokalt och centralt vill en del av de anställda gå ut i vild strejk för att stoppa nedskärningarna. Ingen ska sägas upp eller tvingas ner i tjänst, lyder kraven. Uppmaningen att gå ut i vild strejk finns på en blogg där man också ger de fackliga organisationerna ”en chans att ta upp våra krav och varsla om strejk”.