-Ja ärendet ligger i min nedläggningskorg. Jag fattar beslut innan månadens slut, säger förundersökningsledare Rolf Edin vid Klarapolisen.

Han anser att det inte finns någon åklagare som kan väcka åtal i ärendet. Det är för många tveksamheter.

-De anmäldes för olaga intrång. De säger själva att de gick på båten och de klev av när de blev tillsagda, säger Rolf Edin.

Det var måndagen den 4 november som en ombudsman på Seko och en förtroendevald gick ombord på en av de båtar som satts i blockad av Seko, Waxholm 3. Båten ägs av Strömma kanalbolaget.

Trots blockaden var båten på väg att lämna kaj. Ett klart strejkbryteri enligt facket. De polisanmälda fackliga förtroendemännens syfte med att gå på båten var att informera om strejken och blockaden.

Befälhavaren tillkallade polis som tog upp polisanmälan om olaga intrång.