NCC, som arbetar med att förbereda ett dubbelspår på banan, kan ännu inte säga något om orsaken till olyckan.
Det man vet är att den omkomne befann sig nära järnvägsspåret, att det kom två tåg efter varandra och att han såg det första tåget men inte det andra.
Ulf Thorné är informationschef vid NCC Construction. Han säger att det finns särskilda passager och tågvakter vid arbetsplatsen men att den nu omkomne mannen inte befann sig vid en passage.
–Vi har haft skyddsronder och all personal, både vår egen och entreprenörerna har utbildning för att arbeta i spår, säger han. Vi ska utreda olyckan för att dra lärdomar av den.
Tommy Lundqvist är Sekos representant på NCC Construction.
–Jag vet inte mer än i går, säger han.
Arbetsmiljöverket gör en inspektion på plats på torsdag denna vecka.
–Först får NCC:s krisarbete sätta igång, säger arbetsmiljöinspektör Helene Eklöf.