Enligt Seko får deltidsanställda inte så många timmar som deras kontrakt säger. Dessutom har de lägre timlön jämfört med heltids­anställda.

Problemen går tillbaka till när tunnelbanan tillhörde Kommu­nals avtalsområde. Enligt det av­ talet räknas deltidsprocenten på antal arbetsdagar per år. Eftersom alla pass var minst åtta timmar fyllde de ut sina kontrakt. Men nu är det förändrat.

Enligt Jampe Melakoski, från Seko tunnelbanan, lägger MTR nu allt fokus på att få ut maxtid av heltidarna och det som blir över lämnas till deltidarna. Då spelar det ingen roll för MTR hur långa passen är eftersom de betalar exakt för utförda timmarna

– De är som legobitar som stop­pas in i hålen. Det blir korta pass, kanske fyra fem timmar eller med långa pauser mitt i, säger Jampe Melakoski.

Spärrexpeditören Simon Eng­ lund är en av de drabbade. Han sitter också i sektionsstyrelsen och har varit med och förhand­lat med MTR.

– I mitt kontrakt står det att jag har 35 procents sysselsättnings­grad. Problemet är att MTR räknar 35 procent av antal arbetsdagar för en heltid, inte timmar. Eftersom en arbetsdag kan vara ett fyra­timmarspass så slår det väldigt olika. Och lagen säger att arbets­ givaren inte får missgynna deltidsanställda, säger Simon Eng­lund.

Även problemen med timlönen bygger på gamla beräkningar. Förr arbetade heltidare 40­-tim­marsvecka, men nu har de fått en arbetstidsförkortning på drygt tre timmar som mest, beroende på tjänst. Men timlönen för del­tidsanställda räknas fortfarande på 40 timmar.

–Det innebär att deltids­anställd stationspersonal får 2,70 mindre och tågförare 5–6 kronor mindre i timmen än heltidare, sä­ger Jampe Melakoski.

De lokala förhandlingarna pågår fortfarande men är på slutvarvet. Varken Jampe Melakoski eller Si­mon Englund tror att man kom­mer överens.

– Jag räknar med att vi kommer lämna över det till central förhand­ling. Det här är en hjärtefråga för oss, därför vill vi driva den så långt det går, säger Jampe Melakoski.