År 2007 var det många som lämnade a-kassan efter att regeringen infört förhöjda egenavgifter. En stor del av dem gjorde det genom att sluta betala medlemsavgiften varpå de uteslöts efter tre månder.
   Problemet för kassorna är att de ändå måste betala in avgift för dessa till IAF under den period de varit medlemmar men inte betalat. För Sekos a-kassa handlar det alltså om närmare en miljon kronor som man inte fått in men varit tvungen att betala ut.
   Orättvist tyckte a-kassan som överklagade beslutet och krävde tillbaka pengarna. IAF kontrade med att det inte handlar om ett beslut som kan överklagas. A-kassan gick då vidare till länsrätten men där gick man på IAF:s linje. Men nu har alltså nästa instans, kammarrätten, ändrat det domslutet. Kammarrätten slår fast att det visst handlar om ett beslut som kan överklagas vilket innebär att IAF måste pröva Seko-kassans begäran.
   – Tidigare har IAF avvisat oss helt. Men nu har kammarrätten ändrat status på frågan och vi är självklart nöjda med att IAF nu tvingas att pröva beslutet, säger Roal Nilssen, föreståndare för Sekos a-kassa.
   Frågan är principiellt viktig och utgången bevakas noga av alla a-kassor då dessa har likadana fodringar på IAF.
   – Ryggmärgskänslan är ju att det är orimligt att låta de medlemmar som är kvar betala för dem som struntat i att göra rätt för sig, säger Roal Nilssen.
   Nu har IAF tre veckor på sig att överklaga kammarrättens dom till regeringsrätten.