Här är de viktigaste förslagen från S och MP:
 • Missbruk av visstidsanställningar ska förhindras.
 • Taket höjs i a-kassan och ersättningen ska ligga på 80 procent under hela ersättningsperioden.
 • Arbetslivsforskningen stärks.
 • Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort.
 • Fler utbildningsplatser i arbetsmarknadsutbildningen och reformering av arbetsförmedlingen.
 • Kunskapslyft med nya platser på vuxenutbildningen.
 • Fas 3 avskaffas och ersätts av bland annat flexjobb.
 • Nationella järnvägsnätet och regional spårtrafik byggs ut. Höghastighetsbanor ska byggas.
 • Staten ska återta kontrollen över banunderhållet.
 • SJ får ett uttalat samhällsuppdrag.
 • Offensiv satsning på ekologisk produktion och konsumtion av svenska livsmedel.
 • Försvaret stärks och försvarsberedningens förslag genomförs, vilket bland annat innebär att Sverige beställer nya Jas-plan.
 • Vapenexportkontrollen skärps gentemot diktaturer.
 • Migrationsöverenskommelsen mellan MP och Alliansregeringen ligger fast.
 • Svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Enskilda arbetserbjudanden ska vara juridiskt bindande och sanktioner införs mot arbetsgivare som bryter mot regelverket.
 • Vinster i välfärden ska begränsas kraftigt, efter överenskommelse med Vänsterpartiet.