Arbetsgivaren ska ha en policy utifrån Pul. Policyn ska förhandlas med facket innan den antas.

Det betyder att facket har möjlighet att ställa frågor och ifrågasätta om policyn eller den föreslagna övervakningen följer Pul. Den som övervakas har rätt att känna till att det sker. Inget får ske i smyg,

I arbetsgivarens policy ska framgå:

  • Vad som övervakas?
  • Ändamålet med övervakningen?
  • Vilka ska ta del av informationen och under vilka omständigheter?
  • Hur länge ska materialet sparas?

Ändamålet ska vara specificerat och informationen får inte användas till något annat.

Om arbetsgivaren anger att ändamålet är kvalitet, då kan inte materialet användas för exempelvis lönesättning.

Datainspektionen har bland annat slagit fast att övervakning i realtid är mer tveksamt än att titta på kamerabilder eller liknande i efterhand. Realtidsövervakning bör undvikas.

Samtidigt har DI sagt att exempelvis telefonsamtal inte får spelas in kontinuerligt, utan endast under en begränsad period. Och det ska vara ett begränsat antal personer som får ta del av informationen.

Vad som är okej avgörs till sist genom en intresseavvägning mellan arbetsgivarens behov och den enskildes rätt till personlig integritet.