Den första frågan och den som det varit mest publicitet omkring är avtalet på Götalandståg. Nu har de anställda fått tillbaka de löner som de hade när DSB körde trafiken och innan SJ tog över och sänkte lönerna. Det gäller all personal och utan övergångsregler.

Enligt Valle Karlsson gäller samma sak för arbetstiderna, han säger att värdet är minst lika bra. På minuskontot finns en karens för övertid på 15 minuter och på pluskontot bättre ersättningar för föräldralediga och för dem som är hemma på grund av graviditet.

När avtalet undertecknades i går kväll hävdades från Seko att det nu är stopp för dumpade avtal. Grunden för det är den andra frågan, nämligen ett avtal som går att säga upp efter 12 månader. Det innebär avtalslöst tillstånd och rätt att strejka.

– Om någon försöker dumpa löner, så kommer vi att agera som vi gjort på nu, säger Valle Karlsson. När nya företag tar över trafik så ska värdet i avtalet behållas, det är utgångspunkten.

– I över ett år försökte man genomföra försämringar på Götalandståg. Nu har det misslyckats.

Den tredje frågan som Valle Karlsson nämner är att pensionsfrågan fått en lösning. För att väldigt kort sammanfatta en mycket komplicerad fråga så innebär det i korthet att för de anställda blir allt som tidigare genom att Seko och Almega skrivit ett avtal om att tillämpa ITP och att om PTK och svenskt näringsliv inte vill ha med Seko, så faller ansvaret på Almega att hitta en likvärdig lösning.

Valle Karlsson är också mån om lyfta fram det arbete mot hot och våld som parterna ska inleda.

– Det är alldeles för många, och allt fler, som råkar illa ut. Det kommer vi aldrig att acceptera.

Sist, men kanske långsiktigt viktigast, ska en arbetsgrupp tillsättas för att skapa ett nytt centralt branschavtal. Det nuvarande fungerar inte för dagens splittrade järnvägsbransch med upphandlad trafik, fri konkurrens på spåren och olika bolag som kommer och går.

– Det är ett stort steg att vi har fått med Almega på det här. De brukar ju vilja ha så lite som möjligt i centrala avtal. Det är bra att vi är överens om att det behövs ett nytt avtal, men det kommer att bli en strid på kniven om innehållet.

Både från Götalandståg och från Stockholmståg (som kör pendeltågen i Stockholm) har det kommit krav på speciella pendelavtal. Det är också Sekos krav i arbetsgruppen. Valle Karlsson nämner också speciella bilagor för upphandlad trafik, för verkstäder, fjärrtåg, godståg och tunnelbana.

– En lokförare på ett godståg och en pendeltågförare kan ha behov av olika arbetstidsregler, liksom andra anställda inom olika typer av trafik.

Seko vill även att minimilönen i det centrala avtalet ska höjas för att förhindra att företag konkurrerar med personalkostnader.

Valle Karlsson är med andra ord nöjd med resultatet av förhandlingarna. På frågan vad som slutligen fick Almega att skriva under svarar han, ytterst vårt varsel.

– Jag kan förstå om många blev besvikna över att vi inte gick i strejk, men att vi varslade och menade allvar med det har också haft en stor effekt. Allt arbete som så många lagt ner visar vilken styrka vi har. Jag tror också att det senaste året har varit en ögonöppnare för många inom järnvägen, det som hände på Götalandståg kan hända även mig, om vi inte gör något åt det.

Vi har sökt den avtalsansvarig på Almega för en kommentar.