Varför är det så stor brist på personal i energibranschen?

– Det är svårt att svara entydigt på det. Vi är dåliga på att visa upp oss för unga som ska välja yrke. Men den viktigaste förklaringen är att branschen är så fragmentiserad. Ingen tar samlat ansvar för kompetensförsörjningen.

Det säger Jan Persson, ordförande för Sekos bransch Energi. Ulrica Nordemar är projektledare för kompetensförsörjningen på Energiföretagen. Hon menar att den främsta förklaringen till personalbristen är att unga som ska välja yrke inte känner till branschen.

– Vi har inte lyckats nå ut till unga med vilka yrken som finns, och att det är framtidsyrken. Det är även ett ansvar för våra medlemsföretag att berätta om branschen, som är i omställning just nu med mycket ny teknik och många nya jobb.

Vems ansvar är det att se till att energibranschen har kompetent personal?

– Jag vet inte om någon är intresserad av att lösa problemet. Staten tar inget ansvar. Det finns en förväntan på att marknaden ska fixa det, säger Jan Persson.

Ulrica Nordemar anser att det finns tillräckligt med utbildningar på gymnasiet, yrkeshögskolan, högskolor och universitet.

– Det som behövs är att visa hur spännande jobben är.