Dagarna före jul gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion vid bangården i Hagalund i Stockholm. Efter 45 minuter hade inspektörerna sett nog och listade en lång rad brister i arbetsmiljön som måste åtgärdas för att arbetet inte ska stoppas.
Det handlar om brunnslock som är trasiga, som sticker upp eller har sjunkit ner, trasiga övergångar på spåren, gropar och ojämnheter, trasig asfalt, höga kanter, med mera.
Senast den 20 januari måste alla farliga ställen tydligt markeras, om de inte går att åtgärda omgående. Senast den 25 maj måste alla punkter vara åtgärdade.
– Det är lite anmärkningsvärt att det måste gå så långt att Arbetsmiljöverket kommer hit, säger Lasse Andersson, skyddsombud för SJs lokförare i Hagalund.
Det är många som rör sig på bangården, växlare, lokförare och underhållspersonal och det dåliga underhållet har varit uppe på skyddsronder under lång tid. Men inget har hänt och Lasse Andersson tror det beror på att det inte funnits pengar. Samtidigt som han konstaterar att Jernhusen haft pengar nog att installera hissmusik i kulvertar och i foajén.
Trafikverket och Jernhusen har nu svarat på Arbetsmiljöverkets underrättelse och deras ”bedömning” är att varningsmarkeringarna ska vara klara till den 20 januari och att slutdatumet kommer att hållas, om inte ”vädersituationen förändras till för årstiden normala förhållanden”.