Stefan Fougt är huvudskyddsombud för Seko på Postnord. Han välkomnar att Försäkringskassan godkänt Carinas arbetsskada.

Stefan Fougt

-Det är första gången jag hör att arbete över axelhöjd vid kamfacken har lett till en godkänd arbetsskada. Det är en viktig information till våra medlemmar, säger han.

-Postnord måste se till att alla kan arbeta rätt vid brevsorteringen. I dag är det inte så. Chefer nivåer på olika gör inte tillräckligt för att minska riskerna för skador. Ingen ska arbeta över axelhöjd, säger Stefan Fougt.

Sekotidningen har tidigare berättat om Carinas flera år långa kamp för att få sjukpenning, först mot Försäkringskassan och senare i Förvaltningsrätten. En strid hon förlorade.

Det gör förstås att hon är extra glad nu över att Försäkringskassan godkänt arbetsskadan och att hon får livränta, det blir en form av upprättelse. Men det betyder inte att striden mot  Försäkringskassan är över. Nu är målet att höja livräntan. Och hon har överklagat beslutet i den delen.

Carina Österman, Foto: Per Knutsson

-Jag kan bara arbeta halvtid och har bara den lönen att leva på. Det beror på min skada i axlarna och borde, som jag ser det, ligga till grund för livräntan, säger Carina.

Försäkringskassan anser dock att hon kan klara ett heltidsarbete och pekar ut telefonist som ett lämpligt yrke. Livräntan utgör då skillnaden i lön mellan en brevbärare och en telefonist. En tidigare arbetsförmågeutredning som företagshälsovården gjort visar att Carina inte klarar heltid som brevbärare.

Problemet, som Carina ser det, är att hon inte kan få ett jobb som telefonist.

-Jag uppfyller inte kraven för det arbetet. Varken de formella utbildningskraven eller kraven på funktion i armar och händer, säger hon.

Arbetsgivare bekräftar

Hon och maken Lars-Göran har frågat olika arbetsgivare vad de har för krav på sina telefonister och fått bekräfta att Carinas kvalifikationer inte räcker. Enligt Försäkringskassans eget kunskapsunderlag ställer jobbet som telefonist främst krav på styrka i nacke, axlar och rygg. Och det är just bristande styrka i armar och axlar som är Carinas problem.