-Det känns bra, säger Carina, det var vad jag ville. Nu har jag en halvtidsinkomst och ska fortsätta kämpa för sjukskrivning på den andra halvan.

En anställd som inte längre får sjukpenning från försäkringskassan, och som inte kan arbeta kvar i ordinarie arbete kan vara tjänstledig och samtidigt söka arbete med a-kassa, men det finns inget som säger att en arbetsgivare kan tvinga fram den lösningen. Carina vägrade skriva under tjänstledigheten och Postnord fick backa. Även Seko har agerat till stöd för henne.

Nu behöver Carina Österman inte gå till arbetsförmedlingen. Men det betyder också att hennes enda inkomst är halvtidslönen från posten. Den sjukpenning hon haft på halvtid drogs in i början av oktober. Försäkringskassan anser att Carina kan klara ett lättare arbete, som är ”normalt förekommande på arbetsmarknaden” och att hon därför inte har rätt till sjukpenning.

Hon har begärt överprövning av beslutet, men vet inte när det kommer något besked.

Carina Österman har även ett ärende på väg upp i Förvaltningsrätten, som rör en tidigare indragen sjukpenning. Det är oklart när det ärendet kommer upp. LO-TCO Rättsskydd ansvarar för ärendet.