Dålig järnväg, avreglerad terminalskötsel i kombination med regeringens beslut att kraftigt höja banavgifterna gjorde att Cargonet sade upp avtalet med Green Cargo som kört tågtransporterna åt Cargonet i Sverige.
   Nedläggningen har fått stor uppmärksamhet, bland annat det faktum att det enligt Cargonet kan innebära upp till 200 000 fler lastbilstransporter på de svenska vägarna varje år. Cargonet ändrade sig emellertid så småningom och vill fortsätta, men då sade i stället Green Cargo nej. De hade redan fyllt tågen med andra kunders gods.
   Nu har de två transportörerna dock lyckats komma överens. Green Cargo kör vidare med Cargonets gods på vissa sträckor, åtminstone fram till den 31 mars nästa år.
   – Några av våra kunder kom till oss och garanterade vissa volymer mot att vi fortsatte ett tag till. De vill ju använda järnvägen och vi vill köra tåg, säger Cargonets informationsdirektör Bjarne Ivar Wist.
   Han säger att bolaget söker nya lösningar för den svenska marknaden men något förlängt avtal med Green Cargo tror han inte på.
   – Vårt avtal går ut den 31 mars 2012 och förutsättningarna har ju inte ändrats. Den svenska järnvägen är fortfarande i dåligt skick och regeringen planerar fortfarande att höja banavgifterna. Men skulle de ändra sig får vi se.