Första varslet är lagt till den 7 mars och varsel nummer två till den 14 mars.
De medlemmar som arbetar på någon av de varslade arbetsplatserna ska inte utföra något arbete som är satt i blockad.
– Sekos medlemmar ska vara neutrala och inte utföra något konfliktsmittat arbete, säger ombudsman Björn-Inge Björnberg.
Seko kommer att gå ut med mer detaljerad information om vilka företag och medlemmar som berörs. Den som har frågor redan nu kan vända sig till sin lokala Sekoavdelning.