Byggnads stridsåtgärder träder i kraft den 20 april och omfattar 400 medlemmar på 11 arbetsplatser. Byggnads varsel kommer efter att Handels begärt sympatiåtgärder för försöket att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Samtliga LO-förbunden i samordningen står bakom Handels krav.
Handels har varslat om strejk för knappt 6 000 medlemmar på lager och i butiker. Medling pågår. Seko har ännu inte fattat beslut om eventuella sympatiåtgärder.