Kravet på huvudentreprenörsansvar stöds av Seko och övriga förbund inom 6F.

-Vi står naturligtvis bakom Byggnads och kommer att följa händelseutvecklingen noga, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

Seko avvaktar en eventuell begäran från Byggnads om sympativarsel, men det ligger en bit fram i tiden. Innan varslet träder i kraft kommer parterna att fortsätta förhandla.

Byggnads har förhandlat med Sveriges Byggindustrier, BI, i ett år för att få in en regel i kollektivavtalet om att det företag som är huvudentreprenör ska ha ansvar för att samtliga underentreprenörer följer kollektivavtalet. Det påverkar såväl löner och arbetsmiljö i branschen, enligt facket.

BI säger i en kommentar att parterna är ense om att det behövs ordning och reda i byggbranschen men att arbetsgivarna vill gå en annan väg genom att stärka det gemensamma kontrollsystem som finns i branschen.