Byggnads anser att arbetsgivarna bara velat diskutera lönefrågor och att BI vill få bort fackets inflytande över dagens lönesystem.

Sveriges Byggindustrier kommenterar varslet med att det är oansvarigt och att Byggnads inte velat ha en konstruktiv dialog.

Byggnads kräver, förutom 3,2 procent i löneökning i enlighet med 6F-plattformen, ordning och reda i entreprenörsledet, ökad skydd för den personliga integriteten, arbetstidsförkortning, ökad avsättning till pension och att rekryteringen till branschen ska breddas för att underlätta för kvinnor och nyanlända att få utbildning och arbete.

Sveriges Byggindustrier anser att Byggnads krav är orealistiska och kostar branschen för mycket.

Seko stöder Byggnads.