Det säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

-Ja jag tror det, säger han. Det är en mycket komplicerad konflikt och svårt att medla eftersom det berör två nivåer. Det centrala branschavtalet och de lokala villkoren på Veolia Öresundståg.

Enligt uppgift till Sekotidningen är parterna inte redo för en hemställan från medlarna ännu. Det finns fortfarande möjlighet att nå en överenskommelse genom fortsatta förhandlingar.

Samtidigt har Seko som krav att det ska bli en lösning lokalt och centralt samtidigt. Jobben ska tryggas på Veolia och det måste in en skrivning i det centrala avtalet om en begränsning av deltids- och visstidsanställningarna.

Claes Stråth pekar på att den pågående strejken följer en trend som varit under senare år. I de fall Medlingsinstitutet kallats in är det allt fler konflikter som handlar om principfrågor och färre som rör lön.

-Med principfrågor i det här aktuella fallet avser jag båda parters krav. Arbetsgivarna argumenterar att det handlar om deras arbetsledningsrätt och facket att det handlar om medlemmarnas rätt till trygghet i arbetet. Medling i sådana fall är extra komplicerad.