Efter att Seko haft en central förhandling med Arbetsgivarverket har Linda fått ett mindre ekonomiskt skadestånd. Men hon är mycket besviken på Sis.

–Det var som att de slog undan benen för mig. Jag tog det väldigt personligt och kände mig väldigt sviken, säger hon.

Tio år sedan domen

I augusti 2018 fick Linda ett samtal från sin närmaste chef, som meddelade att det inte fanns något fortsatt jobb för henne på Lundens LVM-hem när vikariatet tog slut. Hon hade arbetat på Lunden sedan 2016.

Motiveringen var att hon, enligt det utdrag som Sis sparat i Lindas personalakt, fanns i polisens belastningsregister. Något som inte längre var fallet eftersom det gått mer än tio år sedan hon dömdes. Polisen gallrar sina belastnings- och misstankeregister efter tio år.

–Arbetsgivaren hindrade henne från att prövas rättvist genom att de sparat alltför gamla uppgifter, säger Sekos ombudsman Roger Pettersson, som drivit Lindas fall.  

–Sis borde ha begärt ett nytt utdrag, då hade de funnit att hon inte finns i något register längre, säger han.

Bakgrunden väl känd

För Linda Lindeblad var Sis reaktion på hennes bakgrund en överraskning. Den var väl känd för Sis redan 2016, utan att det påverkade hennes anställning, då.

Mina erfarenheter är en tillgång, jag kan förmedla hopp om ett annat liv.

–Jag berättade vid första anställningsintervjun att jag haft ett missbruk tidigare i livet och att jag var dömd för olovlig körning.

Då hade cheferna inget att invända, enligt Linda, tvärtom var de välkomnande.

–Ju mer jag berättade desto bättre var det, för jobbet, sa de. Det är också min erfarenhet av min tid på Lunden. Mina erfarenheter är en tillgång, jag kan förmedla hopp om ett annat liv.

–Det tyckte som sagt mina chefer också, fram till förra hösten.

”Beslut högre upp”

Enligt Seko beror beslutet att Linda måste sluta på att Sis huvudkontor skärpte kraven på institutionerna för ett drygt år sedan. Sis tyckte att en del institutioner hade slarvat med bakgrundskollen.

–Det drabbade vår medlem på ett väldigt orättvist sätt, säger Roger Pettersson.

Institutionen begick dessutom ett annat misstag. Lokalt ville ledningen först att Linda skulle stanna och gick ut till all personal för att samla in referenser om henne. På så sätt spreds uppgifter om hennes bakgrund, utan att hon gett sitt medgivande.

–Även det bidrog till att hon fick ett skadestånd, säger Roger Pettersson.

I dag är Linda Lindeblad sjukskriven.

Ingen kommentar från Sis

Sis vill inte kommentera det enskilda fallet eller hur frågan om registerutdrag ur belastningsregistret hanterats det senaste året. Enligt presstjänsten har reglerna inte skärpts.

Registerutdragen har hittills sparats i personalakterna för personal som är anställd. Riksarkivet har dock kommit med nya föreskrifter, vilket gör att Sis ska förändra sitt sätt att arbeta.

Statens institutionsstyrelse har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret vid varje typ av anställning, såväl fast som visstid. Enligt de interna riktlinjerna behöver inte en notering i registret automatiskt stoppa en anställning, en bedömning ska göras ”från fall till fall”.