Hon har även tjänstgjort som häkteschef efter att misstankarna blivit kända, skriver Dagens Nyheter idag. Uppgiften bekräftas av kriminalvårdschef Fredrik Wallin.

Personer som arbetar på häktet och som Sekotidningen talat med säger att det känns som en spark i magen och som ett hån mot de anställda att någon som misstänks för arbetsmiljöbrott kan arbeta som högsta chef för verksamheten.

Fyra chefer på häktet, varav två arbetar kvar, är för närvarande skäligen misstänkta för vållande till annans död i samband med mordet på Karen Gebreab.

Enligt uppgift till Sekotidningen är det ansvarig chef för den avdelning där den intagne, som begick mordet, vistades och chefen för takpromenaden som misstänks för arbetsmiljöbrott. Samt tidigare häkteschef och säkerhetschef.

Samtliga ska förhöras inom någon vecka, enligt åklagare Aino Alhem, som leder förundersökningen om arbetsmiljöbrott..

Har de misstänkta tidigare hörts i utredningen?

–Ja, någon har hörts tidigare. Bilden har förändrats sedan dess. Det är alla uppgifter sammantagna, polisens utredning, Arbetsmiljöverkets och Kriminalvårdens utredningar, som gjort har vi kommit fram till att de fyra hade sådana befattningar att de ansvarade för arbetsmiljön på häktet, säger Aino Alhem.

För närvarande arbetar två utredare med förundersökningen. I oktober förra året uppmärksammade Sekotidningen att utredningen legat nere i flera månader.

Åtal kan väckas tidigast efter sommaren.

Det var den tredje oktober 2011 som kriminalvårdaren Karen Gebreab misshandlades till döds när hon ensam ledsagade en intagen till promenad på taket i Huddinge. Den intagne dömdes senare till livstids fängelse.

Att Karen Gebreab var ensam på taket var en direkt bidragande orsak till att hon attackerades och fackliga företrädare sade omedelbart efter händelsen att ensamarbete var ett stort problem på häktet.

Och att såväl den lokala ledningen som ledningen på regionkontoret i Stockholm kände till detta. Seko anser därför att ansvar ska utkrävas även på regionnivå.

Aino Alhem vill inte kommentera om chefer högre upp i Kriminalvården är föremål för utredning. Men hon utesluter inte att misstankar kan komma att riktas mot fler.