-Vi begärde ett förtydligande av riktlinjerna i beslutet, men när Arbetsmiljöverket ansåg att de inte kunde ge oss det så valde vi istället att överklaga, säger Gabriella Norman, HMS-ansvarig HMS-ansvarig (Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet)på Bring Citymail.

Bring Citymail anser att Arbetsmiljöverkets hänvisning till föreskriften om arbetsplatsens utformning inte ger något besked om exempelvis vad ett ”behövligt pausutrymme” är.

-Det är ett exempel, vi tycker i grunden att föreskriften inte är anpassad till jobb där arbetstagarna är utanför en fast arbetsplats. Vi hoppas få ett förtydligande på den punkten från Förvaltningsrätten, vi vill göra rätt, säger Gabriella Norman.

Torbjörn Olsson är arbetsmiljöinspektör och den som arbetat med ärendet. Han tolkar överklagandet som att Bring Citymail i första hand vill ha mer tid för att genomföra förändringarna av verksamheten.

-Skyddsorganisationen behöver tid för att arbeta med det här, säger han.

I övrigt vill han inte kommentera överklagandet.

Upprinnelsen till Arbetsmiljöverkets beslut är en begäran från Sekos skyddsombud om åtgärder för att säkra pausmöjligheter för brevbärare som arbetar hela dagarna utanför arbetsplatsen. Det är ett led i Bring Citymails omorganisation.

Arbetsmiljöverket tog redan i september ställning i frågan och underrättade Bring Citymail om att de måste ordna pausmöjligheter. En uppfattning som myndigheten höll fast vid när det slutgiltiga beslutet kom i november.

Om Arbetsmiljöverkets beslut står fast ska Bring Citymail lösa pausfrågan senast den 20 januari 2017, annars hotar ett vite på 500 000 kronor.