Kommunikationsavtalet ersätter postdistributionsavtalet för Brings del.
Seko och Almega kom överens i början av veckan.
– Det är bra för att vi får en konkurrensneutralitet mellan företagen, säger ombudsman Christer Ryd på Seko.
I höstens avtalsrörelse blir det ett avtal att förhandla om och samma resultat för alla företag i branschen.
Personalen på Bring kommer inte att märka någon skillnad när det gäller löner och andra villkor.
– Vi har inte förändrat några materiella villkor, säger Christer Rydh. De lokala avtalen gäller.
Anders Hjertman är förhandlingsansvarig för kommunikationsavtalet på arbetsgivarorganisationen Almega. Även han betonar att de lokala villkoren skiljer sig åt mellan olika företag.
– Inrangeringsförhandlingarna har gått bra och vi är hyfsat nöjda med resultatet, säger Anders Hjertman.