-Vi är förstås glada, säger Anna-Carin Lindberg, arbetsmiljöansvarig på Bring Citymail. Vi har fått rätt i sak och nu får vi se var det landar till slut.

För skyddsombuden och facket har frågan om möjlighet att ta lunch och gå på toaletten blivit mer akut sedan Bring inledde sin omorganisation, kallad centralisering. Den innebär att en grupp medarbetare enbart arbetar inne med sortering, en annan bara med utdelning. En cityman med utdelning får då vara ute hela dagarna.

-Vi anser att de måste finnas regler om när och hur de kan ta paus, var de kan äta sin lunch, värma sig och byta om när de blir blöta, och så vidare, säger Anna-Carin Lindberg.

-Det saknas regler om detta idag. Företaget har inte ansett att det behövts.

Behovet av att styra upp frågan har inte varit lika akut med det gamla sättet att jobba, enligt Anna-Carin Lindberg, då har förmiddagen används till sortering och endast eftermiddagen till utdelning.

-Vi har låtit det bero eftersom det går att klara en runda på tre timmars utdelning, men med den nya organisationen är behovet betydligt större.

Ett förslag från skyddsombuden har, enligt anmälan till Arbetsmiljöverket, varit att Bring ska ha utdelningsrundor som gör det möjligt att återvända till arbetsplatsen på lunchen.

Arbetsmiljöinspektör Torbjörn Olsson, som handlagt ärendet, säger att Arbetsmiljöverket beslutat att bifalla skyddsombudens begäran. Det betyder att Bring Citymail på något sätt måste ge personalen möjlighet att ta paus och så vidare.

-Hur det ska lösas är upp till företaget.

Ett av Bring Citymails argument för att inte ordna plats för lunch, paus och toabesök är att andra yrkeskategorier har samma villkor som företagets anställda, det vill säga de är långt från arbetsplatsen under arbetsdagen.

-Vi håller med om det, men vi prövar varje fall för sig, säger Torbjörn Olsson.