Seko på Bring citymail är mycket kritiska.

-Det råder djup oenighet mellan parterna, säger förhandlingsansvarig Eddie Lövholm Eriksson.

Seko menar att ledningen har en övertro på samdistribution av tidningar och post. Och att de samarbeten som varit hittills inte varit tillräckligt lönsamma. Tvärtom, hävdar Seko, har det kostat pengar.

Mattias Holmén, nyvald ordförande för Seko på Bring citymail säger i ett uttalande att ledningen för bolaget har haft stora svårigheter att skapa lönsamhet, men att nedläggningen i Flen och Katrineholm inte löser det problemet.

-Det måste ses som ett misslyckande för ledningen at ge bort verksamhet så här, säger han.

Eddie Lövholm Eriksson ser något uppgivet i beslutet.

-Bring citymail har varit en uppstickare i många år, ett företag som utmanat Postnord. Det som sker nu är att ge upp den ambitionen, säger han.

Bring citymails vd Patrik Östberg medger att det på kort sikt inte är lönsamt att lägga ner verksamheten i Flen och Katrineholm och istället överlåta brevutdelning på Prolog. Syftet är att få en långsiktig lönsamhet.

-Det är en ekonomisk utmaning med egen postutdelning i glesbygd. På Gotland har vi goda erfarenheter av att lägga ut brevutdelning på tidningsdistributörer, säger han.

Det är alltid bra att samarbeta med tidningsdistribution, enligt Patrik Östberg.

-Däremot kan samdistribution av brev och morgontidningar vara en ekonomisk utmaning i tätort där det redan finns en fungerande utdelning på dagtid, säger han.

Förhandlingar om personalen är inte avslutade ännu. Både företaget och facket säger att det kan bli omplaceringar till andra kontor. Det enda som är klart är att det inte blir några brevbärarjobb kvar i Flen och Katrineholm.

Eddie Lövholm Eriksson säger att Bring citymail gärna nämner Gotland när företaget pratar om fungerande samdistribution.

-Där har företaget kvar verksamhet i egen regi, samtidigt som NTM övertagit utdelning av en knapp handfull postnummer i absolut ytterkant. Det är långt ifrån det man har för avsikt att göra i Flen och Katrineholm.