Ibland annat Stockholm har problemen varit stora den senaste tiden. Många vakanser samtidigt som Posten gjort nedskärningar har gjort att brev kan bli liggande i dagar innan de bärs ut ­– eller försvinner.

– Det är ganska kaotiskt. Det ligger högar med brev överallt. Så det är inte så konstigt om breven kommer bort, säger en anställd vid ett postkontor i Stockholm.

Hos tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har klagomålen ökat rejält när det gäller försvunna brev, enligt Sveriges Radio. Hittills i år har 6800 anmälningar om försvunna brev kommit in, jämfört med 5400 samma period förra året, en ökning med 25 procent.

– Det är inte så konstigt. Ägarna, svenska och danska staten, sätter upp servicekrav och avkastningskrav. Problemet är att när dessa krockar så blir avkastningskravet överordnat, säger Alf Mellström.

Postens dilemma är att brevvolymerna minskar vilket medför lägre intäkter vilket i sin tur kräver en mer slimmad organisation.

– Problemet är att brevbäraren måste besöka varje hushåll varje dag även om det är några brev mindre, så det är lika mycket arbete, säger Alf Mellström.

Dessutom, påpekar han, är det bara den adresserade posten som minskar. Den oadresserade, det vill säga reklamen, ökar i stället. Men där är lönsamheten mycket lägre, även om det är lika mycket att bära ut.

– Vi har ett mantra som vi framför till ledningen. Det går inte att skära ner utan att det påverkar negativt, både för de anställda och för kunderna. Posten är medvetna om att de finns problem men de gör inget åt det.

Han vill ändå påpeka att det är försvinnande få brev som kommer bort om man ser till andelen av den totala postvolymen. Förra året skickades 2,8 miljarder brev i Sverige och inte ens en promille av dessa anmäldes som försvunna.