– Exakt hur det kommer bli är svårt att säga då inga förhandlingar startat. Vi kommer i vilket fall ha våra medlemmars bästa som mål, säger Andreas Asp, klubbordförande i Seko Posten Klubb Stockholm.

I över 20 år har Postnord krävt körkort vid nyanställningar. Ändå har körkortslösa fått jobb, särskilt i Stockholmsregionen.

De flesta av oss som inte har körkort är lite äldre och har jobbat länge

Charlotte Rinaldo, brevbärare

Men nu sätter arbetsgivaren ned foten.

Orsaken är den nya modellen, där post delas ut varannan dag i så kallade tjocka och tunna slingor. I den tjocka delas två dagars post ut varannan dag: brev, räkningar, vykort, reklam. Men även varubrev, paket och expressbrev.

I den tunna delas enbart paket, expressbrev och varubrev (upp till två kilo tunga) ut – vilket sker varje dag.

Postnord: Viktigt med arbetsvariation

I den tunna slingan har inte brevbäraren lika många hushåll att besöka. Därför blir slingorna mycket längre. Och enligt Postnord är det ohållbart att utföra arbetet på cykel.

– Vi försöker bygga en organisation som både fungerar bra ur ett produktionsperspektiv och är bra för våra medarbetare ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är alltid viktigt med arbetsvariation och det blir ännu viktigare i det nya arbetssättet. Det innebär troligen att vi kommer att ha svårare än i dag att bemanna med medarbetare som inte har körkort, säger Maria Ibsen, pressansvarig på Postnord.

– Vi uppmanar alla att ta körkort för att säkra sin framtida anställning.

Fakta: Post varannan dag

Varannandagsutdelning av post påbörjades i Malmöområdet i februari. I maj utökas den nya utdelningsmodellen till region Väst. I november får region Stockholm post varannan dag.

58-årige Charlotte Rinaldo är brevbärare i Årsta i Stockholm och är körkortslös. Hon är kritisk mot det nya kravet från Postnord, som Seko Posten gått med på.

– Jag tänker inte ta körkort. De flesta av oss som inte har körkort är lite äldre och har jobbat länge. Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta att cykla och dela ut det tjocka flödet. De tunna slingorna kommer vara färre än de tjocka. Så det kommer finnas mycket för oss att göra. Jag kör gärna en tjock slinga med dubbel post, om den är kortare. Det blir bara en bättre arbetssituation för mig, säger hon.

Fakta: Övertalighet

Om en arbetsgivare planerar uppsägningar ska de anställda sägas upp enligt principen ”sist in – först ut”.
Om det ska göras avsteg från turordningen måste det förhandlas med facket.
Om det uppstår arbetsbrist på grund av övertalighet av anställda gäller lagen om anställningsskydd, Las.
Parterna kommer överens om kretsning, vilken kan ske per enhet, distributionsområde, region, ort eller kommun.

Om det slutar med uppsägningar vill Charlotte Rinaldo att facket ska i förhandlingar motsätta sig att bilda övertalighetskrets per postkontor, kretsen ska inkludera flera arbetsställen.

– Annars blir det orättvist. I Stockholm city kommer man nämligen fortsätta att cykla, säger hon.

Brevbärare som tar körkort får 5 000 kronor

Andreas Asp på Seko Posten påpekar att en behovsanalys av körkort ska göras för varje enhet. Arbetsgivaren ska alltså kunna visa att ett körkort verkligen behövs i arbetet.

– De flesta körkortslösa arbetar innanför tullarna. Där är traditionell postutdelning svår att utföra med bil. Skulle Postnord göra sig av med 150 körkortslösa personer har de varken någon som kan dela ut post varannan eller var tredje dag, säger han.

Facket har ett avtal på plats för att vissa körkortslösa inte ska förlora sin anställning. De som har arbetet 35 år i företaget, har fyllt 60 år, har en funktionsvariation, eller har en diagnos som förhindrar att de kan ta körkort, är fredade.

Förutom avtalet kan anställda ta ledigt för att övningsköra på arbetstid – om det krävs. När körkortet är taget får man 5 000 kronor, före skatt, av arbetsgivaren.