Flera av Sekos fackliga ombud och skyddsombud som Sekotidningen talat med vittnar om att det blivit tuffare. Alla vet att brevvolymerna minskar och att något måste göras för att möta det, men flera anser att det gått för snabbt fram och att resurserna behöver fördelas mer rättvist, efter lokala förutsättningar.

Postnords senaste arbetsmiljöenkät visar också en klar försämring av hälsan när det gäller stress, oro, huvudvärk, belastning och humör. Många mår helt enkelt sämre på jobbet.

-Egentligen är det svårt att säga något generellt om hur personalen mår. Det finns de som tycker att koncept utdelning är det sämsta som hänt, andra tycker det fungerar bra. Sämst fungerar det i flerfamiljshus med många avlämningsställen eller där det finns andra brister som små eller tröga postinlägg, säger Stefan Fougt, huvudskyddsombud för Seko Posten.

Koncept utdelning innebär i grova drag att allt mer post maskinsorteras i terminalerna för att kunna delas ut direkt från lådorna till hushållen. Tidigare har brevbärarna sorterat, kammat, större delen av de adresserade breven på kontoret. Posten ska kunna delas ut fram till klockan 17.

De mindre kuverten, C5, har blivit en egen hög, det så kallade fjärde flödet. För brevbärarna betyder det en extra hög att hålla reda på. Särskilt besvärligt på cykel och i trapphus.

Susanne Elfving är ombud för brevbärarna på Gävle syd. Hon ser att kollegerna har fått det tuffare:

-Vi har stressigt som sjutton. Posten som levereras från terminal är ofta felsorterad, vilket betyder att vi får ta tillbaka och sortera om på kontoret, säger hon.

Gävle Syd har inte klarat av att gå in i den nya organisationen fullt ut.

-Vi har testat men återgått till den gamla organisationen för att det inte har fungerat. Brevbärarna har börjat tröttna. Det är inte kul längre, säger Susanne Elfving.

Ett problem, som flera Seko-ombud tar upp, är att konceptet bygger på att alla kontor ser likadana ut.

Fredrik Svanelind är skyddsombud i Vara. Han pekar på att det kontor han arbetar på har mycket reklam. Något som andra också lyfter fram.

-Förra veckan fick hushållen ett kilo reklam på en dag. Det där känner man inte till i Stockholm där man räknat ut hur bra det ska fungera, säger han.

Andreas Jönsson är skyddsombud på brevbärarkontoret i Limhamn i Malmö. Han pekar på att det saknas instruktioner för brevbäring på cykel i villaområden.

Mats Ståhlgren är chef för Postnord distribution i Sverige. Han tycker att det mesta fungerat bra hittills, men håller med kritikerna om att det också finns brister.

-Jag har respekt för alla reaktioner. Alla upplever och uppfattar förändringar på olika sätt. Men vi måste arbeta effektivare för att möta fallande brevvolymer och det här är ett sätt, säger Mats Ståhlgren.

Planen är att en del av problemen ska lösas med fler fastighetsboxar som gör det lättare för brevbärare i flerfamiljshus.

När det gäller bemanningen säger Mats Ståhlgren att personalstyrkan i grunden styrs av de prognoser som Postnord gör av volymerna.

-Ibland träffar vi rätt, ibland fel. Vi arbetar för att bli bättre.