Bilden bekräftas av Seko Postens ordförande Alf Mellström. Facket får samma signaler, säger han till Sekotidningen.
– Det är den upplevelse som medlemmarna har, säger han. Ingen lyssnar på vad personalen har att säga, det saknas inflytande och delaktighet.
Enligt Seko handlar det dels om brister i inflytande, dels om bemanningen. Istället för att fast anställa personal väljer Posten ofta att ta in bemanningsföretag.
– De lösa anställningarna är ett problem. Vi vill ha fler fasta jobb, säger Alf Mellström.
Trots att Posten Danmark, som tillsammans med den svenska Posten ingår i Post Nord, har gått igenom samma effektiviseringar och neddragningar som den svenska trivs personalen bättre i Danmark.
Alf Mellström tror att det hänger samman med att Posten Danmark är mindre centralstyrd och att de anställda har större inflytande över de vardagsnära frågorna.
Postens produktionschef Peter Brännström säger till Svenska Dagbladet att han och övriga ledningen får ta på sig ansvaret för vantrivseln, men han tror att det främst beror på att personalen inte fått tillräckligt med information om Postens framtid.