-Det börjar bli bråttom. Vi har haft en övergångsperiod på sju år. Den löper ut om en dryg månad. De som har behörighet och som vill fortsätta köra måste omvandla till det nya kortet, i annat fall får de göra om utbildningen, säger Jonas Hillerström, handläggare på sektionen för järnvägsföretag.

Oklart hur många som har behörighet

Det finns 5 800 registrerade lokförare med lokförarbevis. Hur många som har behörighet vet inte Transportstyrelsen. Det har aldrig inte registrerats.

-Vi tror att personal på de stora företagen i branschen, som SJ, Green Cargo, Infranord och Strukton har skaffat det nya beviset. Men det kan finnas personer som inte kör tåg idag, de kanske arbetar på kontoret eller liknande, men som vill ha möjligheten. För den gruppen är det lätt att missa det här, säger Jonas Hillerström.

Beviset kan se olika ut

Beviset på att man är behörig kan se lite olika ut. Många har ett intyg från lokförarutbildning, andra har ett intyg från en arbetsgivare som visar att de gått rätt kurser. Transportstyrelsen prövar varje ansökan innan beslut fattas.

Det kostar 1 700 kronor att få ett lokförarbevis. Fakturan skickas till den enskilde.

-Det är ett personligt förarbevis så det är naturligt att individen betalar, tycker Jonas Hillerström.

Impopulär avgift

På Green Cargo har alla fått sitt förarbevis, tror, Jonas Blomqvist, Sekos ordförande på företaget.

-Det infördes 2013 och det har inte varit några problem. Kostnaden för kortet tog Green Cargo, men förarna måste själva betala en årlig registreringsavgift till Transportstyrelsen på 500 kronor. Det är inte så populärt, säger han.