Arbetsmiljöverkets siffror visar att färre sjukskrivs efter att ha utsatts för hot och våld idag, jämfört med 2012. Likaså minskar antalet anmälda allvarliga tillbud.

Interna siffror från tågföretagen visar en liknande tendens. På SJ har rapporterna om hot- och våldshändelser halverats åren 2012 till 2016, från 200 till 100.

Transdevs statistik visar att rapporter om hot minskat från 2015 och framåt. Samma sak uppger DSB Upptåget, liksom Tågkompaniet. Andra tågföretag, som Arriva, har inte jämförbart material bakåt i tiden.

Kurvorna pekar nedåt, men de arbetsgivare och skyddsombud Sekotidningen talat med tror att det finns ett stort mörkertal, att hot och våld i själva verket ökar.

Mikael Yang, huvudskyddsombud på Transdev Öresundståg, tror inte att de siffror företaget lämnat till Sekotidningen stämmer med verkligheten.

– Jag tror inte alls på statistiken om den visar att hoten minskat på Öresundstågen. Tvärtom tror jag att problemen ökat, men att rapporteringen minskat, säger han.

Trots att tågvärdar och lokförare uppmanas anmäla alla händelser – okvädingsord, knivhot, knuffar, bett och slag – blir det inte av.

Orsakerna till den misstänkta underrapporteringen skiftar, men vanliga förklaringar är att det tar för mycket tid och att det sker en tillvänjning som gör att hot och våld inte tas på allvar. När man väl sitter framför datorn kanske det inte känns så viktigt längre.

SJ har tagit fram en app till mobilen som säkerhetschef Jan Sjölund tror mycket på.

– Jag hoppas att rapporteringen ökar, säger han. Vi vill ha in allt.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att sjuktalen i samband med hot och våld minskar. Det kan enligt Sekotidningens källor bero på ett bättre omhändertagande. Kamratstöd och goda insatser av företagshälsovården gör att tågvärdar och förare snabbare kan återgå i arbete.

Andra företag saknar fasta rutiner för omhändertagande vilket gör att utsatt personal får jobba kvar även när de varit med om svåra saker.

– Företaget frågar om det går bra och de flesta av oss säger ja, säger Ann-Kristin Mattsson, huvudskyddsombud för stationsvärdarna på tunnelbanan i Stockholm.

Lars Månsson, huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen säger att företaget erbjuder samtal på företagshälsovården för den som råkat ut för kraftigt våld. Det finns också kamratstöd för den som behöver prata.

– Ofta behövs ingen sjukskrivning och det tror jag är bra. Det bästa är att komma tillbaka så att inte rädslan biter sig fast, säger han.

Det avgörande för förebygga hot och våld är att rapporteringen speglar hur det faktiskt ser ut. Det är branschen överens om. Berättelserna behövs inte minst för att väcka det omgivande samhällets intresse, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva Sverige. Och intresset från omgivningen minskar om det verkar som om problemet inte finns, säger han.

Arriva, MTR och SJ har beslutat att polisanmäla alla händelser för att det ska noteras i brottsstatistiken. Det är en rekommendation från branschorganisationen för tågoperatörer.

Den som råkat illa ut behöver inte ha sitt namn med på anmälan, säger Kenny Bungss.

– Då läggs anmälan ner men kommer i alla fall in i statistiken, säger han. Och påverkar hur samhället arbetar för att förebygga hot och våld.

Andra förebyggande åtgärder som visat sig fungera är utbildning i konflikthantering och be- mötande. Det är SJ:s erfarenhet.

– Utbildning skapar trygghet och en säkerhet hos personalen i hur de ska agera, säger Birgitta Angard-Arvesen, servicechef.

Hot, våld och rån minskar enligt Arbetsmiljöverkets statistik

Enligt Arbetsmiljöverket sjunker antalet hot- och våldsrelaterade arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Samtidigt har AFA Försäkring räknat ut risken för olika yrkesgrupper att drabbas av hot- och våldsolyckor. Enligt den rapporten riskerar 3 tågvärdar av 1 000 att råka ut för en allvarlig arbetsolycka orsakad av hot och våld. Det är 15 gånger högre än för arbetsmarknaden som helhet. AFA Försäkring visar också att hot och våld ligger bakom 41 procent av alla arbetsolyckor för tågvärdar. Rapporten är från åren 2010–2014 och det är möjligt att risken sjunkit något sedan dess. Arbetsmiljöverkets statistik över inrapporterade arbetsolyckor orsakade av hot, våld och rån, visar nämligen på en viss minskning 2012–2016 för branschen. Samma tendens finns hos Transdev. (Se diagram)