Som Sekotidningen tidigare skrivit har de 44 brandmännen på Arlanda flygplats räddningstjänst varslats om uppsägning. Anledningen är att arbetsgivaren, Falck, förlorat kontraktet i den senaste upphandlingen. Från årsskiftet tar Securitas över och de uppsagda brandmännen får söka sina tjänster på nytt.

Seko ställer sig kritiskt till statliga Swedavia, som upphandlar tjänsten, dels för att man inte kräver att personalen får följa med, men också för att kontraktet är alldeles för kort. Det nya avtalet löper på två år med möjlighet till två års förlängning. Något som skapar oro hos personalen och kan innebära problem för verksamheten med ständiga byten av utförare.

Men enligt Swedavia är korta kontraktstider något som främjar konkurrensen.

– Om vi skriver längre kontrakt blir det orättvist vid nästa upphandling. Det blir väldiga fördelar för den som har kontraktet när det gäller lokalkännedom och andra krav som vi ställer i upphandlingen. Av samma anledning kräver vi inte att personalen måste följa med, säger Klas Nilsson, presschef på Swedavia.

Menar du att verksamheten blir för bra och att personalen blir för rutinerad så det blir svårt för andra att konkurrera?

– Nej, jag menar att man slår undan benen för de andra. Vårt uppdrag är att driva flygplatser så effektivt och säkert som möjligt och vi anser att konkurrens är bra för tjänsten ska utvecklas och bli bättre.

Är det inte bättre med kontinuitet? Att samma utförare får utveckla tjänsten under en längre tid?

– Vi har ju kvar insatsledare och brandchef, så det finns kontinuitet. Men jag vill påpeka att vi har full förståelse för den oro personalen känner, och vi gör det vi kan för att underlätta för dem i den uppkomna situationen.

Hur då?

– Genom att påpeka för både den nuvarande och den blivande arbetsgivaren att de måste ge besked så snabbt som möjligt och agera schysst mot de anställda.