Statliga Swedavia, som äger och driver flera svenska flygplatser, har på nytt upphandlat räddningstjänsten på Arlanda. Resultatet blev att Securitas från årsskiftet tar över räddningstjänsten efter Falck som drivit den de senaste tre åren. Brandmännen sägs upp och får söka sina tjänster på nytt.

­– Men vad händer då med dem som skadat sig, eller slitit ut sig i arbetet. Eller de långtidssjukskrivna. De kommer ju inte att platsa, säger Christer Carlsson, ombudsman på Seko.

Det nya avtalet med Securitas är på två år med option på ytterligare två. Något Christer Carlsson vänder sig emot.

– Då vet folk bara vad som händer två år framåt, år tre är blankt. Får man ny arbetsgivare eller blir man rent av arbetslös. Dessutom hinner man inte bygga upp verksamheten på två år.

Även Agne Lindbom, ordförande på Swedaviaklubben på Arlanda, är kritisk till upphandlingsförfarandet.

– Så korta kontrakt skapar ju en enorm otrygghet för våra medlemmar. Falck har haft kontraktet i tre år men de flesta har ju varit med länge.

Han ställer sig också undrande till hur upphandlingen gått till. Vilka kriterier har ställts upp, på vilket sätt har Falck brustit för att inte få fortsatt förtroende är några av frågorna han vill ha svar på.

– Hittills har Swedavia inte sagt någonting, men vi hoppas få besked så snart som möjligt.

Sekotidningen har sökt personalchefen på Arlanda för en kommentar. Han har lovat att återkomma.