Minst ett av skiften sjukskrev sig i helgen samt måndag och tisdag. Flygplatsen fick begära hjälp av den kommunala räddningstjänsten för att täcka upp frånvaron.
Hur många som är borta i dag onsdag vet inte Göran Falk.
– Förhandlingar pågår om brandmännens arbetstider, som är en del av arbetsmiljön på flygplatsen. Arbetsgivaren ajournerade sig i dag, men vi fortsätter i morgon, säger han.
Övriga arbetsmiljöfrågor finns det ett program för som ännu inte kommit igång.
Fack och arbetsgivaren Lfv började förhandla om arbetstider och arbetsmiljö redan i somras.
– Det har varit centrala förhandlingar, där brandmännen fick nej på sina önskemål, säger Göran Falk..
För att lösa frågan har Lfv och facket börjat förhandla lokalt igen.
I grova drag handlar tvisten om att Lfv vill utnyttja en skrivning i ett gammalt kollektivavtal. Regeln innebär att brandmännens istället för att arbeta hela dygn ska tjänstgöra 12 timmar åt gången. Det blir 35 fler inställelser på ett år. Samtidigt halveras värdet av den tid som personalen sover. Resultatet blir att Lfv kan minska antalet skift och därmed minska antalet anställda. De som blir kvar får helt enkelt arbeta mer.
Seko organiserar hälften av de 30 brandmännen på Landvetter.