Sekos klubb vid Botniatåg hade i måndags det första mötet med ledningen för Tågkompaniet. En positiv erfarenhet, enligt klubbordförande Arijan Kan.

-Vi hade ett bra första samtal. De står fast vid att tågpersonalen ska följa med från Botniatåg till Tågkompaniet, säger han.

Det finns dock ett par frågetecken för den administrativa personalen i Umeå och för en grupp som är stationerad i Luleå och som är inlånade från SJ.

-Våra administratörer är duktiga och så vitt vi vet finns ett behov av ökad administration inom Tågkompaniet, företaget får ju betydligt fler anställda med det här övertagandet, säger Arijan Kan.

Förhandlingarna om ett nytt avtal börjar sannolikt i oktober. Klubbarna vid Botniatåg och Tågkompaniet ska samverka under förhandlingen.

Christer Alnebratt är ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Tågkompaniet. I juni sa han till Sekotidningen att han fått information om att företaget ska tillämpa Las 6 b, det vill säga övergång av verksamhet.

-Vi kommer att förhandla om inrangeringen tillsammans med klubben på Botniatåg, säger Christer Alnebratt.

Samtidigt som Tågkompaniet tar över trafiken tar Euromaint samtidigt över underhållet av tågen. Kontraktet gäller fram till 2025.