– Den nya regeringen vill förbättra samhället på ett sätt som är positivt för våra medlemmar, säger Janne Rudén.

Seko lyfter fram flera förslag i regeringsförklaringen som särskilt bra. Som att man vill strama upp visstidsanställningarna, satsa på infrastrukturen, höja taket i a-kassan och sjukförsäkringen, ge anställda i privata välfärdsföretag, som bekostas av skattemedel, meddelarskydd, och inte minst ”signalerna om försvaret”.

– Regeringen vill öppna pliktlagen. Det kan betyda att den yrkesarmé vi har i dag kompletteras med en värnpliktsarmé som kan försvara Sverige. Det här borde generera mer jobb i försvaret, till gagn för våra medlemmar, säger Janne Rudén.

När det gäller visstidsanställningarna gick LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson nyligen ut och sa att LO är mer intresserat av att komma överens med Svenskt Näringsliv om en avtalslösning än att få en lagändring. Men där håller inte Seko och Janne Rudén med LO-basen. Seko vill ha bort den allmänna visstidsanställningen som regeringen Reinfeldt införde 2007.

– Vi har i förhandlingar med arbetsgivarna försökt att ändra på det, men det har inte funnits något intresse överhuvudtaget. Det är bra om Svenskt Näringsliv ändrar sig, men det ligger långt fram i tiden.

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden, sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen.

– Det här är väldigt viktigt bland annat för anställda inom kollektivtrafiken. Vi räknar den till välfärdssektorn, säger Janne Rudén.

– Det spelar ingen roll om det är en vårdcentral eller ett pendeltåg, så länge verksamheten bekostas av skattemedel ska den som arbetar i verksamheten kunna berätta hur det förhåller sig där, utan risk för repressalier.

Infrastruktursatsningen är välkommen, den nya regeringen lovar mer pengar till underhåll och ett återtagande av järnvägsunderhållet till staten.

– Det här sker efter många års tjat, nu börjar man se en ljusglimt. Men det kommer att ta lång tid att återställa.