I ett brev till cheferna efterlyser fack och personal bättre kommunikation och samarbete. Brevet gick iväg i mitten av maj , men i mitten av augusti, när detta skrivs, har Botniatågs ledning ännu inte svarat.

– Det är bedrövligt, säger Hanna Eriksmo, klubbordförande för  Seko. Hon är inte förvånad, men besviken.

– Under vintern när vi hade det som värst genomfördes inte en enda arbetsplatsträff. När det har varit träffar har ledningen visat sig sporadiskt. Vi vill att cheferna ska vara närvarande och samverka för att hitta lösningar på de problem som uppstår när tågen inte går att köra, säger Hanna Eriksmo.

När tåg ersattes med buss innebar det för stor del av personalen att de inte kunde gå på toaletten eller värma och äta sina måltider.

Botniatåg, som ägs till 60 procent av Arriva och 40 procent av SJ, sköter driften av trafiken på Botniabanan, ägd av Norrtåg som i sin tur ägs av flera länstrafikmyndigheter.

Två år i rad har vintervädret i området mellan Sundsvall och Luleå orsakat enorma problem, tåg har gått sönder. All tågtrafik ersattes under flera månader i vintras med buss. Personalen har fått improvisera lösningar och var under våren helt slutkörd.

– Förra sommaren lovade man en förbättring, men det skedde inte, säger Hanna Eriksmo.

Även Arbetsmiljöverket vittnar om brister hos Botniatåg. Efter en inspektion i februari i år krävde verket att företaget skulle se till att personalen ha tillgång till toalett och matplats.

– Vi ställde även krav på bättre riskbedömning, och bättre förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger arbetsmiljöinspektör Helén Nyström.

Arbetsmiljöverket noterade också att det var brister i kommunikationen på  Botniatåg.

– Företaget har sagt att bristerna beror på byten i ledningen och vi hoppas det blivit bättre, säger Helén Nyström.